เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง_บาคาร่าวันละ 1000_สมัครได้เงินฟรี https://www.google.com//611/content/290/feed en PSAC Mainland & Haida Gwaii Young Workers¡¯ Committee meeting https://www.google.com//611/events/psac-mainland-haida-gwaii-young-workers%E2%80%99-committee-meeting-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/psac-mainland-haida-gwaii-young-workers%E2%80%99-committee-meeting-0">PSAC Mainland &amp; Haida Gwaii Young Workers¡¯ Committee meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 25, 2019 - 6:00pm ? Metro | Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Dinner at 6PM, meeting at 6:30PM. Watch for more details and an agenda coming soon!</p> </div> Tue, 22 Jan 2019 19:41:19 +0000 braggp 5152 at/611 PSAC Vancouver Island Young Workers Committee AGM https://www.google.com//611/events/psac-vancouver-island-young-workers-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/psac-vancouver-island-young-workers-committee-agm">PSAC Vancouver Island Young Workers Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">February 21, 2019 - 6:00pm ? Vancouver Island | Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Please join the committee in planning the coming year¡¯s activities, have your voice heard! RSVP to Kala Souter by February 19, 2019 at <a href="mailto:kalasouter@hotmail.com">kalasouter@hotmail.com</a> so we can plan for food - be sure to indicate in your message if you have any food allergies or intolerances.</p> <p>If you wish to participate via conference call, please send an email to <a href="mailto:mackenr@psac.com">mackenr@psac.com</a> by February 20, 2019.</p> <p><strong>Proposed agenda</strong></p></div> Thu, 17 Jan 2019 22:49:18 +0000 braggp 5151 at/611 PSAC hosts its first National Young Workers' Forum https://www.google.com//611/psac-hosts-its-first-national-young-workers-forum <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/psac-hosts-its-first-national-young-workers-forum">PSAC hosts its first National Young Workers&#039; Forum</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 18, 2018 - 9:08am ? Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>PSAC¡¯s youngest members met in the Ottawa from December 7 to 9 to take part in the very first national gathering of young workers. A selection of nearly 50 delegates, all aged 35 and younger, traveled across the country to receiving training, and to strategize around and discuss important issues facing the youngest demographic of Canada¡¯s workforce.</p> </div> Tue, 18 Dec 2018 17:08:04 +0000 braggp 5134 at/611 PSAC Mainland & Haida Gwaii Young Workers¡¯ Committee AGM https://www.google.com//611/events/psac-mainland-haida-gwaii-young-workers%E2%80%99-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/psac-mainland-haida-gwaii-young-workers%E2%80%99-committee-agm">PSAC Mainland &amp; Haida Gwaii Young Workers¡¯ Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 21, 2019 - 6:00pm ? Metro | Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>6:00 pm food and 6:30 pm Meeting</strong><strong> - please RSVP with your attendance and if you have any food allergies to Damir Moric <a href="mailto:schnazer@gmail.com">schnazer@gmail.com</a> by Sunday, January 20, 2019. </strong></p> <p>Elections will be held for all positions ¨C Chairperson, Co-Chairperson, Treasurer and Secretary</p> <p>Agenda:</p></div> Fri, 14 Dec 2018 18:20:45 +0000 braggp 5131 at/611 (Post) Holiday Meet & Greet - Vancouver https://www.google.com//611/events/post-holiday-meet-greet-vancouver <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/post-holiday-meet-greet-vancouver">(Post) Holiday Meet &amp; Greet - Vancouver</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 10, 2019 - 4:30pm ? Metro | PSAC in the Community</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>The Vancouver Area Council West Fraser Valley Area Council, Mainland Human Rights Committee, Vancouver Regional Women¡¯s Committee, Mainland &amp; Haida Gwaii Young Workers Committee, BRUSH Committee and the Metro Area Regional Council Coordinators</strong></p> <p>Invite YOU to a (Post) Holiday Meet &amp; Greet!</p> <p>Thursday January 10 2019<br /> 4:30 to 7:30 PM (drop by anytime)</p> <p><strong>All PSAC members, family and friends are invited!</strong></p></div> Tue, 04 Dec 2018 22:41:09 +0000 braggp 5120 at/611 Festive Meet & Greet - Victoria Regional Office https://www.google.com//611/events/festive-meet-greet-victoria-regional-office <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/festive-meet-greet-victoria-regional-office">Festive Meet &amp; Greet - Victoria Regional Office</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 13, 2018 - 3:00pm ? Vancouver Island | PSAC in the Community</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/victoria-meet-greet-2018.jpg" style="height:780px; width:600px" /></p> <p>Please RSVP to <a href="mailto:MackenR@psac-afpc.com">MackenR@psac-afpc.com</a> - see you there!</p> </div> Fri, 30 Nov 2018 22:05:08 +0000 braggp 5097 at/611 PSAC Vancouver Island Young Workers¡¯ Committee meeting https://www.google.com//611/events/psac-vancouver-island-young-workers%E2%80%99-committee-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/psac-vancouver-island-young-workers%E2%80%99-committee-meeting">PSAC Vancouver Island Young Workers¡¯ Committee meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 5, 2018 - 6:00pm ? Vancouver Island | Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Agenda:</p> <ul><li>Debrief Young Workers Summit</li> <li>Discuss items/ideas to bring to Ottawa YW Forum</li> <li>Bargaining demands</li> <li>Education Incentive</li> <li>Young Workers Forum Dec 7/8</li> <li>Cake to celebrate the changing Executive</li> </ul><p>Please email Kala Souter <a href="mailto:kalasouter@gmail.com">kalasouter@gmail.com</a> or Rosemary MacKenzie <a href="mailto:mackenr@psac.com">mackenr@psac.com</a> by Dec 4, 2018 to RSVP so we can plan for food</p> </div> Wed, 07 Nov 2018 16:58:31 +0000 braggp 5071 at/611 Vancouver Island Young Worker Committee update https://www.google.com//611/vancouver-island-young-worker-committee-update <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/vancouver-island-young-worker-committee-update">Vancouver Island Young Worker Committee update</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 15, 2018 - 2:57pm ? Vancouver Island | Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>On September 27th the Vancouver Island Young Worker Committee elected new leadership and executive members to take the committee forward into 2019 and beyond.</p> <p>Please welcome the revamped and new executive members to the committee and stay tuned for initiatives from your Vancouver Island Young Worker committee going forward.</p></div> Mon, 15 Oct 2018 21:57:33 +0000 braggp 5052 at/611 2018 National Young Worker Forum https://www.google.com//611/2018-national-young-worker-forum <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/2018-national-young-worker-forum"> 2018 National Young Worker Forum</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 12, 2018 - 2:18pm ? Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The Alliance Executive Committee (AEC) has approved a one-time National Young Worker Forum to be held in Ottawa from December 7-9.</p> <p>This forum is an opportunity for a limited number of young workers (age 35 or under) to participate in a dynamic weekend of networking and planning for the 2019-2021 cycle. The goal is to see many robust regional young worker committees thriving and more young PSAC members using these committees to plug into their union.</p> </div> Fri, 12 Oct 2018 21:18:22 +0000 braggp 5049 at/611 PSAC Mainland & Haida Gwaii Young Workers¡¯ Committee meeting and movie night https://www.google.com//611/events/psac-mainland-haida-gwaii-young-workers%E2%80%99-committee-meeting-movie-night <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/psac-mainland-haida-gwaii-young-workers%E2%80%99-committee-meeting-movie-night">PSAC Mainland &amp; Haida Gwaii Young Workers¡¯ Committee meeting and movie night</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 5, 2018 - 6:00pm ? Metro | Pizza and a movie, Young Workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Agenda:</p> <p>?</p></div> Mon, 01 Oct 2018 22:14:50 +0000 braggp 5032 at/611