ทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์ ฟรี_คุณ เล่น การ พนัน ภาษา อังกฤษ_แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา https://www.google.com//611/content/271/feed en Treasury Board bargaining to resume C PSAC demands new mandate from Trudeau https://www.google.com//611/treasury-board-bargaining-resume-%E2%80%93-psac-demands-new-mandate-trudeau <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/treasury-board-bargaining-resume-%E2%80%93-psac-demands-new-mandate-trudeau"> Treasury Board bargaining to resume C PSAC demands new mandate from Trudeau </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">February 1, 2019 - 9:04am ? Bargaining, Bargaining Mobilization</div> Fri, 01 Feb 2019 17:04:36 +0000 braggp 5161 at/611 Halloween Contest https://www.google.com//611/halloween-contest <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/psac-members-some-wearing-costumes-like-anne-marie-grondin.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>Federal public service workers are showing up every day to deliver crucial services we all depend oneven though they stopped getting paid properly. Over 200,000 workers and their families are still suffering financial and emotional fallout from the Phoenix pay system disaster.</p></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above field-wrapper clearfix"><div class="field-label">Topics: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0" class="field-item even"><a href="/topics/bargaining">Bargaining</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1" class="field-item even odd"><a href="/topics/bargaining-mobilization">Bargaining Mobilization</a></li><li class="taxonomy-term-reference-2" class="field-item even odd even"><a href="/topics/phoenix">Phoenix</a></li></ul></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-3 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above field-wrapper clearfix"><div class="field-label">Provinces: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0" class="field-item even"><a href="/areas/fraser-valley">Fraser Valley</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1" class="field-item even odd"><a href="/areas/lower-mainland">Metro</a></li><li class="taxonomy-term-reference-2" class="field-item even odd even"><a href="/areas/north">North BC</a></li><li class="taxonomy-term-reference-3" class="field-item even odd even odd"><a href="/areas/southern-bc">Southern Interior</a></li><li class="taxonomy-term-reference-4" class="field-item even odd even odd even"><a href="/areas/vancouver-island">Vancouver Island</a></li></ul></div> Tue, 25 Sep 2018 21:56:24 +0000 braggp 5024 at/611 Fix Phoenix | Bargain Fairly - Rally in Burnaby https://www.google.com//611/events/fix-phoenix-bargain-fairly-rally-burnaby <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/fix-phoenix-bargain-fairly-rally-burnaby">Fix Phoenix | Bargain Fairly - Rally in Burnaby</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">June 13, 2017 - 12:00pm ? Metro | Bargaining, Bargaining Mobilization, Workplace problem solving</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>During National Public Service week, tell the employer to treat workers with respect! Fix Phoenix and bargain fairly!</p> <p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/june-13-cfia-web-2.png" style="height:463px; width:600px" /></p> <p><strong>Speakers</strong></p></div> Wed, 24 May 2017 19:00:06 +0000 braggp 4487 at/611 Rally For Respect https://www.google.com//611/events/rally-respect <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/rally-respect">Rally For Respect</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">June 16, 2017 - 12:00pm ? Metro | Bargaining, Bargaining Mobilization, Workplace problem solving, Political Action</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/june-16-phoenix-web.png" style="height:463px; width:600px" /></p> <p>PSAC members and allies will gather in Vancouver and other communities during <a href="/611/boycott-national-public-service-week-take-action-psac">National Public Service Week</a> to tell the government to <a href="http://psacunion.ca/fix-phoenix">fix the Phoenix pay system</a> and <a href="http://psacunion.ca/bargaining">bargain fairly</a> with our units who don't have a contract yet.</p></div> Wed, 17 May 2017 22:01:02 +0000 braggp 4479 at/611 PSAC BC Newsletter for November 2016 https://www.google.com//611/psac-bc-newsletter-november-2016 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/psac-bc-newsletter-november-2016">PSAC BC Newsletter for November 2016</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 3, 2016 - 3:36pm ? Bargaining, Bargaining Mobilization, Political Action</div> Thu, 03 Nov 2016 22:36:20 +0000 braggp 4258 at/611 October 31, 2016 C PSAC National Day of Action https://www.google.com//611/october-31-2016-%E2%80%93-psac-national-day-action <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/october-31-2016-%E2%80%93-psac-national-day-action">October 31, 2016 C PSAC National Day of Action</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 17, 2016 - 3:08pm ? Fraser Valley, Metro, North BC, Southern Interior, Vancouver Island | Bargaining, Bargaining Mobilization</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Greetings Sisters and Brothers,</p> <p>The federal government has promised that by October 31, 2016, all of the remaining cases of the Phoenix pay system will be resolved. You can see PSACs National Executive Vice-President, Chris Aylward discuss PSACs reaction to this promise on <strong><a href="http://www.ctv.ca/YourMorning/Video/Why-thousands-of-public-workers-are-not-getting-paid-vid971288">CTV</a></strong>.</p></div> Mon, 17 Oct 2016 22:08:44 +0000 braggp 4235 at/611 Justin Trudeau said hed fix public services and repair the relationship with the workers who deliver them. Now is the time. https://www.google.com//611/justin-trudeau-said-he%E2%80%99-fix-public-services-repair-relationship-workers-who-deliver-them-now-time <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/justin-trudeau-said-he%E2%80%99-fix-public-services-repair-relationship-workers-who-deliver-them-now-time">Justin Trudeau said hed fix public services and repair the relationship with the workers who deliver them. Now is the time.</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 17, 2016 - 12:00am ? Bargaining, Bargaining Mobilization, Political Action</div> Mon, 17 Oct 2016 07:00:00 +0000 braggp 4239 at/611 PSAC BC Regional Newsletter for August 2016 https://www.google.com//611/psac-bc-regional-newsletter-august-2016 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/psac-bc-regional-newsletter-august-2016">PSAC BC Regional Newsletter for August 2016</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">August 4, 2016 - 1:41pm ? Bargaining, Bargaining Mobilization, Workplace problem solving, PSAC in the Community</div> Thu, 04 Aug 2016 20:41:17 +0000 braggp 4171 at/611 CRA Day of Action https://www.google.com//611/events/cra-day-action <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/cra-day-action">CRA Day of Action</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">August 8, 2016 - 12:00pm ? Fraser Valley, Metro, North BC, Southern Interior, Vancouver Island | Bargaining, Bargaining Mobilization</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>While our bargaining team returns to the table with the CRA, were taking action to show our support for our bargaining team. </strong><br /><br /><a href="https://www.facebook.com/events/1797664700462703/" style="color: #505050;font-style: normal;font-weight: normal;text-decoration: underline;" target="_blank"><img alt="RSVP at facebook" src="https://gallery.mailchimp.com/d1c45c245244282325cdac148/images/74d0862b-e678-4e87-8296-7a9b760c4725.jpg" style="-moz--moz--moz--moz-width:500px; border:1px dashed; height:185px; margin:0px; width:500px" /></a></p></div> Thu, 04 Aug 2016 18:18:29 +0000 braggp 4169 at/611 UTE/PSAC Strike Training in the BC Region https://www.google.com//611/utepsac-strike-training-bc-region <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/utepsac-strike-training-bc-region">UTE/PSAC Strike Training in the BC Region</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">July 8, 2016 - 10:16am ? Fraser Valley, Metro, North BC, Southern Interior, Vancouver Island | Bargaining, Bargaining Mobilization</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The 1st phase of strike training will include Local Executive members and key activists from each Local who will play leadership roles going forward.? The dates, locations and times are as follows:</p></div> Fri, 08 Jul 2016 17:16:14 +0000 braggp 4135 at/611