เครดิต ฟรี ล่าสุด_แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ_ฟรี ทดลอง เล่น ถอน ได้ https://www.google.com//611/content/214/feed en Media Advisory - End Violence Against Women Candlelight Vigil, December 6th, Holland Point Park, Victoria https://www.google.com//611/news/media-advisory-end-violence-against-women-candlelight-vigil-december-6th-holland-point-park <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/news/media-advisory-end-violence-against-women-candlelight-vigil-december-6th-holland-point-park">Media Advisory - End Violence Against Women Candlelight Vigil, December 6th, Holland Point Park, Victoria</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 5, 2018 - 2:26pm ? Vancouver Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Victoria - The Public Service Alliance of Canada Victoria Regional WomenĄŻs Committee is sponsoring a candlelight vigil at Holland Point Park in Victoria on December 6th, the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women in Canada. December 6th marks the anniversary of the murder of 14 women at the ¨Ścole Polytechnique in Montreal.</p> <p>Members of the public will gather to reflect on violence against women and collect donations for local women's organizations.</p></div> Wed, 05 Dec 2018 22:26:27 +0000 braggp 5123 at/611 December 6th planning meeting - Victoria https://www.google.com//611/december-6th-planning-meeting-victoria <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/december-6th-planning-meeting-victoria">December 6th planning meeting - Victoria</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 9, 2018 - 8:58am ? Women</div> Fri, 09 Nov 2018 16:58:07 +0000 braggp 5081 at/611 December 6th planning meeting https://www.google.com//611/events/december-6th-planning-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/december-6th-planning-meeting">December 6th planning meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 21, 2018 - 5:30pm ? Vancouver Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>To commemorate the Women who fell victim of the mass shooting at the Polyvalente in Montreal on December 6th 1989, the Victoria Regional WomenĄŻs committee will be holding a <a href="/611/events/end-violence-against-women-candle-light-vigil-victoria">Candlelight Vigil at Holland Park at 5:30 on December the 6th</a>.</p> <p>We are canvassing the locals to assist in making this event a success. We require volunteers to help at the event and to hold a placard of the name of the women who were killed in this tragedy.</p></div> Fri, 09 Nov 2018 16:56:53 +0000 braggp 5080 at/611 End Violence Against Women 8th Annual Candle-light Vigil in Surrey https://www.google.com//611/events/end-violence-against-women-8th-annual-candle-light-vigil-surrey-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/end-violence-against-women-8th-annual-candle-light-vigil-surrey-0">End Violence Against Women 8th Annual Candle-light Vigil in Surrey</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 6, 2018 - 6:00pm ? Metro | PSAC in the Community, Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Our full list of speakers will be available soon.</p> <p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/dec-6-2018-surrey-3.jpg" style="height:776px; width:600px" /></p> </div> Wed, 07 Nov 2018 21:34:34 +0000 braggp 5074 at/611 End Violence Against Women 8th Annual Candle-light Vigil in Surrey https://www.google.com//611/events/end-violence-against-women-8th-annual-candle-light-vigil-surrey <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/end-violence-against-women-8th-annual-candle-light-vigil-surrey">End Violence Against Women 8th Annual Candle-light Vigil in Surrey</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 6, 2017 - 6:30pm ? Metro | PSAC in the Community, Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Watch for more information &amp; speakers list, coming soon.</p> </div> Wed, 07 Nov 2018 21:33:53 +0000 braggp 5073 at/611 Break the Silence, Stop the Violence - Abbotsford https://www.google.com//611/events/break-silence-stop-violence-abbotsford-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/break-silence-stop-violence-abbotsford-0">Break the Silence, Stop the Violence - Abbotsford</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 5, 2018 - 12:00pm ? Metro | PSAC in the Community, Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/dec-5-2018-abbotsford.jpg" style="height:776px; width:600px" /></p> </div> Wed, 07 Nov 2018 17:02:10 +0000 braggp 5072 at/611 Pay equity legislation a milestone in advancing gender equality https://www.google.com//611/pay-equity-legislation-milestone-advancing-gender-equality <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/pay-equity-legislation-milestone-advancing-gender-equality"> Pay equity legislation a milestone in advancing gender equality </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 30, 2018 - 12:41pm ? Political Action, Pay equity</div> Tue, 30 Oct 2018 19:41:19 +0000 braggp 5063 at/611 End Violence Against Women Candle-light Vigil - Victoria https://www.google.com//611/events/end-violence-against-women-candle-light-vigil-victoria <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/end-violence-against-women-candle-light-vigil-victoria">End Violence Against Women Candle-light Vigil - Victoria</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 6, 2018 - 5:30pm ? Vancouver Island | Human Rights, PSAC in the Community, Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/dec-6-2018-victoria-2.jpg" style="height:776px; width:600px" /></p> </div> Tue, 23 Oct 2018 18:23:51 +0000 braggp 5058 at/611 PSAC Okanagan Regional Women's Committee AGM https://www.google.com//611/events/psac-okanagan-regional-womens-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/psac-okanagan-regional-womens-committee-agm">PSAC Okanagan Regional Women&#039;s Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 26, 2019 (All day) ? Southern Interior | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The AGM will be held January 26, 2019. Save the date and watch for exact time, location, and more information to come.</p> </div> Wed, 10 Oct 2018 20:01:16 +0000 braggp 5046 at/611 Victoria Regional WomenĄŻs Committee meeting https://www.google.com//611/events/victoria-regional-women%E2%80%99s-committee-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/victoria-regional-women%E2%80%99s-committee-meeting">Victoria Regional WomenĄŻs Committee meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 10, 2018 - 5:00pm ? Vancouver Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The tentative agenda will be as follows:</p> <ol><li>Welcome and introductions</li> <li>Guest Speaker ¨C Victoria Transition House</li> <li>Review and acceptance of Previous minutes</li> <li>Treasurers Report</li> <li>Old business</li> <li>New business ? <ul><li>December 6th sub-committee</li> </ul></li> </ol><p>?</p> <p>Please RSVP as light snacks will be provided. Please submit any agenda items to Rosemary MacKenzie at <a href="mailto:mackenr@psac.com">mackenr@psac.com</a> as well as your RSVP. vic</p> </div> Mon, 01 Oct 2018 22:07:12 +0000 braggp 5030 at/611