สูตรบาคาร่า 6 แถว_เกมส์ยิงปลาออนไลน์_เครดิตฟรี500 https://www.google.com//611/content/159/feed en PSAC Weekly National Newsletter https://www.google.com//611/psac-weekly-national-newsletter <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/psac-weekly-national-newsletter">PSAC Weekly National Newsletter</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 2, 2018 - 7:35am ? Bargaining, Workplace problem solving</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="" src="/sites/bc/files/uploads/11225398_10153124004228422_3647101562167118758_o.jpg" style="height:185px; width:500px" /></p> <p>PSAC produces a weekly email newsletter containing the latest news and information of interest to members. Download a .pdf copy and post one on your union bulletin board today! The latest issues are at the top.</p> </div> Tue, 02 Jan 2018 15:35:58 +0000 braggp 4204 at/611 Online Training for PSAC Stewards https://www.google.com//611/online-training-psac-stewards <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/online-training-psac-stewards">Online Training for PSAC Stewards</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 21, 2016 - 2:24pm ? Workplace problem solving</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>If you are a steward who wants to increase your knowledge, skills and expertise or if you aspire to become a PSAC steward, then these on-line learning modules were developed specifically for you.</p> </div> Mon, 21 Nov 2016 22:24:01 +0000 braggp 4292 at/611 Grievance flowcharts https://www.google.com//611/grievance-flowcharts <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/grievance-flowcharts">Grievance flowcharts</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">May 31, 2016 - 12:00am ? Workplace problem solving, Grievances</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><img alt="Grievance flow chart example image" src="/sites/bc.psacadmin.ca/files/pictures/clipboard01.jpg" style="float:left; height:113px; margin-left:10px; margin-right:10px; width:100px" />Grievance time lines are one of the most important elements of problem solving. If we miss the initial filing of a grievance or the transmittal of grievances between levels we shortchange one or more of our members. In order to avoid this happening we have updated and posted several grievance time line flowcharts, more will follow for other bargaining units.</p></div> Tue, 31 May 2016 07:00:00 +0000 root_psac 3139 at/611 1-Day Steward Training https://www.google.com//611/events/1-day-steward-training <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/1-day-steward-training">1-Day Steward Training </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">September 13, 2015 - 9:00am ? Fraser Valley, Metro, North BC, Southern Interior, Vancouver Island | Workplace problem solving</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Calling all Stewards and Chief Stewards ¡­ the BC Region is holding one day of Steward Training on September 13, 2015.</p> <p>The theme is <em>¡°Building the Union Through Steward Work¡±</em>. By the end of the Steward Training participants will:</p></div> Mon, 10 Aug 2015 21:23:21 +0000 braggp 3809 at/611 Advanced Representation Training for Stewards https://www.google.com//611/events/advanced-representation-training-stewards <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/advanced-representation-training-stewards">Advanced Representation Training for Stewards</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 23, 2015 - 9:00am ? Fraser Valley, Metro, North BC, Southern Interior, Vancouver Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The PSAC is pleased to offer this advanced course for Union representatives.</p> <p>If you are a PSAC Steward with some experience representing members with management and you want to improve and practice your representational skills, then this course is for you.</p> <p><strong>Course hours </strong>(approximately): Friday, Oct 23rd 9:00 a.m. to Monday, Oct 26th 4:00 p.m. (including an evening activity)</p> <p><strong>Pre-Requisites:</strong> Applicants must be PSAC members in good standing who have:</p></div> Fri, 03 Jul 2015 23:11:34 +0000 braggp 3781 at/611 Your political rights ¨C USE THEM! https://www.google.com//611/your-political-rights-%E2%80%93-use-them <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/your-political-rights-%E2%80%93-use-them">Your political rights ¨C USE THEM!</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 23, 2015 - 7:57pm ? Political Action</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>One of the hallmarks of a healthy democracy is the ability of citizens to participate freely and actively in determining who they elect to govern and make decisions on their behalf.</p> <p><strong>PSAC members are encouraged to take an active role in exercising their democratic political rights by:</strong></p></div> Tue, 24 Mar 2015 02:57:14 +0000 braggp 3641 at/611 Performance management and your rights https://www.google.com//611/performance-management-your-rights <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/performance-management-your-rights">Performance management and your rights </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 16, 2015 - 10:43pm ? Workplace problem solving, Discipline</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><h3>What you need to know about Treasury Board¡¯s new process</h3> <p>The Treasury Board¡¯s new performance management policy went into effect on April 1, 2014. There is now a detailed process in place to conduct performance assessments.</p> <p>These assessments can have a significant impact on your employment and you need to know your rights and obligations during each stage of the process.?</p> </div> Tue, 17 Mar 2015 05:43:25 +0000 braggp 3636 at/611 PSAC BC Solidarity Excellence Award https://www.google.com//611/psac-bc-solidarity-excellence-award <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/psac-bc-solidarity-excellence-award">PSAC BC Solidarity Excellence Award</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 16, 2014 - 1:40pm ? Fraser Valley, Metro, North BC, Southern Interior, Vancouver Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>Do you know a PSAC activist who deserves recognition for their work in the union?</strong></p> <p>The B.C. Regional Council Honours &amp; Awards Committee is proud to put out a call for nominations for PSAC BC¡¯s Solidarity Excellence Awards. The award will recognize members of the BC Region who have rendered service of the greatest distinction and of singular excellence in any field of endeavour, benefiting the PSAC or its members.</p></div> Tue, 16 Dec 2014 21:40:00 +0000 braggp 3578 at/611 May 1: Standing Together For Public Services, Standing Together For Fairness https://www.google.com//611/area-councils/may-1-standing-together-public-services-standing-together-fairness <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/area-councils/may-1-standing-together-public-services-standing-together-fairness">May 1: Standing Together For Public Services, Standing Together For Fairness</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 9, 2014 - 8:11am ? Metro, Southern Interior, Vancouver Island, North BC, Fraser Valley | Bargaining, Human Rights, Political Action, </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>On May 1st PSAC members across BC will congregate outside of their worksites and hold signs that say "Standing Together for Public Services, Standing Together for Fairness¡±. </strong></p><p>It¡¯s time to send a message to the government: <strong>We are united, ready and committed to defending our collective agreements, public services, and our working conditions.</strong></p><p>Why? Because we know this government is determined to try to take away as many of our negotiated benefits as possible.? That¡¯s the example they¡¯re setting.?</p></div> Wed, 09 Apr 2014 15:11:13 +0000 braggp 3368 at/611 We Are All Affected Campaigner Training - Chilliwack https://www.google.com//611/events/we-are-all-affected-campaigner-training-chilliwack <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/events/we-are-all-affected-campaigner-training-chilliwack">We Are All Affected Campaigner Training - Chilliwack</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">July 27, 2013 - 9:00am ? Fraser Valley | Political Action</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/vPWjgixMxVQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p></div> Thu, 04 Jul 2013 16:00:11 +0000 braggp 2138 at/611